Reklamace

Běžně udávaná záruka je v jihovýchodní Asii 12 měsíců. Někteří prodejci či výrobci však nabízejí i delší dobu a to případně až do 36 měsíců.

Pohled na reklamace je zde však poněkud jiný. Dodavatelé v EU většinou přistupují k reklamacím  "zpětně", tedy škodu nahrazuje ten, kdo ji způsobil. Např. vadný telefon opraví výrobce. V Číně přistupují k reklamacím "dopředu", tedy škoda bude vynahrazena při dalším obchodu. Např. přijaté poškozené zboží nahradí dodavatel slevou při příští objednávce.

Většinou platí, že čím kvalitnější dodavatel, tím kvalitnější přístup k reklamacím. Kvalitní dodavatelé však požadují vyšší odběry. Ti nejkvalitnější mohou nabídnout i lokální zastoupení jejich společnosti či jejich distributory. 

V praxi doporučujeme počítat s několika kusy navíc pro případ reklamace (alespoň u zboží o nízké hodnotě). Při celkovém dovozu se jedná o zanedbatelné náklady. V případě očekávané dlouhodobé spolupráce vyjde dodavatel případným reklamacím vždy rád vstříc při dalších objednávkách.

Prosím berte v úvahu, že vyjma některých dodavatelů, se kterými pracujeme opakovaně několik let (portfolio dovážených předmětů), nejsme dovozci ani zástupci výrobců a jiných dodavatelů. Neudáváme na předmět dovozu sami záruku, jako je tomu u místních prodejců, dovozců, distributorů a výrobců. Vyhledáváme však dodavatele, kteří jsou spolehlivý a respektují záruční podmínky. U případných reklamací jsme schopni také asistovat.


Můžeme nabídnout naše služby i při vymáhání škod u dovozů, kde jsme neasistovali. Může se jednat o reklamace, či podvod ze strany čínského dodavatele apod. Je však důležité brát v úvahu, že ne vždy jsou zde možnosti, jak docílit náhrady.

Nezbytná je prevence. Zpravidla nejsou výhodné reklamace malého počtu kusů (objednávky pro vlastní užití), pokud nedošlo k převodu bezpečnou cestou. Pak doporučujeme obrátit se přímo na prostředníka.

Řešení u rozsáhlejších dovozů představuje většinou nákladnější služby od osobních návštěv až po soudní výlohy. Ne vždy je výsledek pozitivní. Je třeba předem zvážit zda je investice do náhrady škod výhodná, a to zejména při vysokém riziku neúspěchu.