Proclení

Základní výpočet daní při proclení lze získat takto:

Náklady na dovoz = Hodnota předmětu dovozu + Přeprava + Pojištění + Proclení (+ Případné další náklady jako jsou vzorky apod.)
CLO = Celní sazba x Náklady na dovoz
DPH = 21% x (CLO + Náklady na dovoz)

Celní sazba je odlišná dle celního sazebníku a kategorií celního úřadu.

U některých předmětů dovozu může být při proclení vyžadováno i antidumpingové clo. Jedná se o zvláštní clo vybírané podle zvláštního právního předpisu za účelem ochrany před dovozem dumpingových výrobků. 

Certifikace pro pro obchodní činnost v EU mohou být také požadovány již při proclení. Proto si vždy dáváme záležet, aby tyto dokumenty byly připraveny a potvrzeny ještě před samotným proclením. Jedná se např. o certifikace CE, RoHS, a pod. V opačném případě nemusí být zásilka propuštěna do volného oběhu. Řešení situace pak není snadné.

V závislosti na předmětu, množství a účelu dovozu mohou být při proclení vyčísleny i jiné daně a poplatky. Může být požadován i poplatek při delším uskladnění v celním skladu nebo skladu přepravní společnosti.

Při dovozu je třeba dbát na dodržení ochrany duševního vlastnictví. Celní orgány toto kontrolují a zasahují vůči vůči podezřelým dovozům.


Při obchodním dovozu prakticky nelze ušetřit na osvobození od CLA a DPH jako je tomu u menších zásilek pro osobní spotřebu. 

Pro obchodní dovoz musí mít dovozce své EORI číslo, ke kterému se registruje na celním úřadu. Oproti dovozu pro osobní spotřebu nelze clít obchodní dovoz pomocí české pošty. Dovozce může provést celní deklaraci sám a nebo pověřit některou ze soukromých společností. Tato služba musí být také započítána do Nákladů na dovoz a tímto se nízká hodnota zásilky pro osvobození od CLA a DPH stává prakticky nemožnou.

Vážně míněný dovoz pro obchodní účely je také prakticky velmi nevýhodné rozdělovat na více zásilek, aby došlo k osvobození od DPH a CLA. Vzhledem k potřebným fixním nákladům, lze předpokládat dovoz většího množství, u kterého rozdělená přeprava bude jistě dražší než společná, a to vč. CLA a DPH.


V případě zájmu Vám rádi zdarma připravíme nezávaznou kalkulaci na celý dovoz vč. proclení, přepravy a nezávazné nabídky od potencionálních dodavatelů.

Můžeme nabídnout vyřízení proclení a celního zastoupení. Ideální je zajištění těchto služeb společně s přepravou, kdy na sebe vše navazuje. V průběhu klienta o všem informujeme a zajišťujeme tak oboustrannou komunikaci mezi celní správou a klientem.

Můžeme i připravit veškeré potřebné dokumenty k proclení - certifikace, EORI, účetní dokumenty apod. Dále se může jednat např. o asistenci se získáním certifikací u výrobků, které je zatím nemají; manuály k použití apod.

V souvislosti s proclením nabízíme tyto služby:

  • Předem kalkulaci výše CLA, DPH a dalších případných nákladů při proclení
  • Zajištění proclení
  • Asistenci při celém průběhu
  • Příprava patřičných dokumentů (k proclení, účetnictví, …)