Kontrola

Nabízíme tyto služby spojené s kontrolou dovozu:

 • Dálková kontrola dodavatele
  Dodavatele prověříme z hlediska bezpečnosti, kvality a vyhodnotíme spolupráci v průběhu celého dovozu. Vyhodnocení je pak vhodné i pro samotný dovoz. Vycházíme především veřejně dostupných informací o dodavateli, jeho historii a spokojenosti jeho ostatních zákazníků. Na základě našich zkušeností je takto možné vyfiltrovat velkou většinu podvodníků a neseriózních dodavatelů.
  Je vhodná zejména pro jednání se spolehlivými dodavateli a získání informací o dovozu. Ve většině případů postačí pro realizaci dovozu.

 • Osobní kontrola / návštěva dodavatele
  Postup je podobný, jako v případě dálkové kontroly. Dodavatele navíc osobně navštívíme seznámíme se osobně s jeho zaměstnanci, existencí a prostředím, které nabízí. Při osobní návštěvě můžeme přesněji zkontrolovat Vaše požadavky.

 • Detailní zakázkový audit dodavatele
  Kromě přehledu auditů, které dodavatel již získal (pokud získal), můžeme nechat vypracovat nový, a to přímo na základě Vašich požadavků. Při auditech spolupracujeme s renomovanými místními a celosvětově uznávanými auditními společnostmi, nebo je zajišťujeme pomocí našeho vyškoleného teamu.

 • Osobní kontrola kvality výrobků
  Osobně navštívíme dodavatele a seznámíme jeho nabídkou poptávaných výrobků. Seznámíme se detailněji s nabízenou kvalitou a můžeme provést osobně požadované testy.

 • Osobní kontrola hotových výrobků před expedicí a platbě dodavateli
  Osobně navštívíme dodavatele po dokončení zakázkové produkce a zkontrolujeme, zda je vše v pořádku a podle zadání. Tato kontrola je většinou možná před převodem doplatku pro dodavatele (většinou až 70% z celé ceny). Pokud by bylo něco v nepořádku, dodavatel je v této fázi stále motivovaný k odstranění nedostatků.

 • Detailní audit kvality výrobků
  Kromě přehledu auditů, které dodavatel již získal (pokud získal), můžeme nechat vypracovat nový, a to přímo na základě Vašich požadavků. Při auditech spolupracujeme s renomovanými místními a celosvětově uznávanými auditními společnostmi, nebo je zajišťujeme pomocí našeho vyškoleného teamu.
  Jedná se o audit přímo vybraných výrobků, který je vhodný i pro případné certifikace

 • Osobní dohled nad průběhem výroby
  Osobní dohled nad celou výrobou nebo v průběžných částech. Vhodný zejména u složitějších výrobků.

Služby můžeme poskytnout oddělitelně a plně je tak přizpůsobit Vašim potřebám. Ne vždy je nutná osobní kontrola a obzvláště při všech fázích. V mnoha případech postačí pouze naše dálkové ověření - obzvláště u menších dovozů, kde lze takto výrazně snížit fixní náklady. Po dálkové kontrole vždy vydáváme doporučení ohledně dalšího postupu a je vždy na klientovy, jak se rozhodne dále.