Formality

Při dovozu ze zemí třetího světa je třeba v první řadě respektovat pravidla a nařízení celní správy ČR a EU. S nejčastějšími zásahy se lze setkat při výpočtu a úhradě daní - CLO, DPH, a další. 

Celní správa je tu však také k ochraně duševního vlastnictví a bojuje proti plagiátorství a pirátství. Je třeba pečlivě dbát, aby dovoz toto neporušoval. V opačném případě může dojít až ke 100% ztrátám.

V souvislosti s celní správou se také můžeme setkat s kontrolou certifikátů dováženého zboží. Jedná se o některé druhy zboží, pro jejichž prodej musí dané zboží splňovat potřebné certifikáty. (např. CE, RoHS aj.). Těmito certifikáty by měl být ideálně vybaven přímo dodavatel zboží. Certifikáty mohou být požadovány již při proclení a jistě jsou třeba pro případné kontroly České Obchodní Inspekce. Bez patřičných certifikátů nelze zboží v EU prodávat či provozovat.


V některých případech je třeba počítat i s úhradou např. autorských poplatků, recyklačních poplatků apod. Dle zákona totiž přechází všechna odpovědnost výrobce na dovozce a přechází na něj tedy i tyto povinnosti.

K prodeji v EU může být dokonce i nutné opatřit některé zboží návody v českém jazyce.

Důležité je také zvážit dovoz z různých oblastí. Některé oblasti mohou být např. pod sankcemi OSN nebo pod vlivem jiných omezení dovozu.


Všechny tyto formality a veškeré další ověřujeme před zahájením dovozu. Většinu informací jsme schopni zjistit a započítat již do prvních kalkulací, případně později při ověřování dodavatele. Prevence je velmi důležitá a je nezbytné znát veškeré náklady a podmínky předem před zahájením samotného dovozu.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.