Výběr dodavatele

Výběr spolehlivého dodavatele představuje nejdůležitější část dovozu. Přestože se jedná o počáteční fázi, je důležitý důkladný a bezpečný postup. Nevhodný výběr dodavatele může zapříčinit neblahé následky. Výběr dodavatele značně ovlivňuje všechny následné fáze dovozu (až po prodej koncovým zákazníkům).

Každý dovoz by měl nejdříve začínat poptávkou adresovanou potencionálnímu dodavateli. Již v této fázi se poptávka asijského dodavatele velmi liší od poptávání dodavatelů v Evropě. Prvotní nabídky od např. čínského dodavatele většinou nepředstavují nabídku reálnou. Může se jednat i o podvodné společnosti. Celý dovoz je složen z mnoha dalších výdajů, než které představuje prvotní nabídka. Je tedy důležité hledat dodavatele nejen podle ceny, ale převážně dle jeho kvality a spolehlivosti. 

Při výběru dodavatele je třeba se zaměřit nejen na cenu a nabídku dodavatele. Je třeba zvážit především spolehlivost dodavatele. Ačkoliv prochází jihových. Asie významným ekonomickým rozvojem, najdeme zde řadu podvodných společností a řadu pouhých překupníků, kteří nejsou schopni nabídnout patřičný servis.

Již zde je také třeba vybírat s důrazem na požadovanou kvalitu dodavatele a případně i potřebné certifikace dodavatele, které mohou být nezbytné pro další prodej (např. v EU).


Samotná cena poptávky je pak většinou dále k vyjednání. Každá vážná poptávka tak vyžaduje značnou míru individuálního přístupu.

Každá nabídka od spolehlivého dodavatele pak většinou představuje stejně výhodné ceny jako prvotní nabídky nespolehlivých nabízejících. 

Z tohoto důvodu představuje dovoz od výrobců a spolehlivých velkoobchodníků v první řadě nezanedbatelné fixní časové a finanční investice (např. vyjednávání, ověření, příprava proclení,  vyhledání ideální možnosti přepravy a v neposlední řadě osobní návštěva dodavatele apod.). Tyto fixní výdaje však později znamenají výrazné snížení variabilních nákladů (za jeden kus) a celkovou úsporu při dovozu.

Obecně lze tvrdit, že čím vyšší fixní investice, tím lze docílit lepších výsledků při hledání dodavatele a navazování spolupráce, a to ať již se jedná o kvalitu či cenu výrobků. Např. při důkladnějším průzkumu nabídek dodavatelů a větším prostorem pro vyjednání ideálních podmínek jsou výsledky mnohem lepší než při rychlém průzkumu bez prostoru pro jednání. V postupném procesu vždy zvažujeme a vydáváme doporučení pro další kroky.

Prosím berte v úvahu, že vyjma zboží od námi známých dodavatelů, se kterými pracujeme opakovaně několik let (portfolio zde), nejsme dovozci ani zástupci výrobců a jiných dodavatelů. Můžeme tak podávat cenové nabídky pouze po důkladném průzkumu trhu, kde je spolupráce klientů velice vítána. Snažíme se tak najít ideální nabídku pro Vás.

Mějte prosím vždy na paměti, že nízké udávané ceny např na Alibaba.com nemusí být reálné, ale pouze "lákavé". Účelem je nalákat potencionální odběratele a nalákat je v lepším případě do jednání o naprosto jiné ceně. V horším případě může jít i o podvod. Zároveň nedoporučujeme využít námořní služby přímo sjednané dodavatelem (zcela jistě ne u menších čínských společností). Doporučujeme jen zkušené přepravce se zkušenostmi s přepravou do země určení a patřičnou historií.


Nevýhoda obchodního dovozu z obchodů

Na internetu je dnes řada asijských maloobchodních internetových obchodů a portálů, které se zaměřují na prodej levného zboží do celého světa. Jedná se např. o obchod chinabuye.com, dealextreme.com, aliexpress.com aj. Tyto obchody představují skvělou možnost nákupu pro vlastní spotřebu, lze zde nakoupit za příznivé ceny i při malém počtu kusů a při zachování levné přepravy.

Některé nabídky mohou vypadat lákavě i pro obchodní dovoz - dovoz za účelem dalšího prodeje apod. Zdání však bohužel klame. Zboží pro takový dovoz není určené a většinou ani nemá potřebné certifikace pro prodej v EU. Mohou pak nastat potíže s některými místními orgány (ČOI). Takový dovoz není při větším odběru ani výhodný. Dovoz od výrobců či velkoobchodníků při vyšším odběru vždy představuje nižší náklady, a to i při započítání všech fixních nákladů, přepravy a proclení.


V rámci výběru vhodného dodavatele nejčastěji provádíme tyto služby:

 1. Dohledání nezávazných nabídek
  Oslovíme několik potencionálních dodavatelů a získáme nezávazné nabídky s odhadovanými kalkulacemi celého dovozu vč. přepravy, proclení apod.

 2. Ověření vybraného dodavatele
  Ověřování dodavatelů, které si klient sám vyhledá a rád by s dodavatelem uzavřel spolupráci. Dodavatele prověříme z hlediska bezpečnosti, kvality a vyhodnotíme spolupráci v průběhu celého dovozu. Vyhodnocení je pak vhodné i pro samotný dovoz.
  Dodavatele ověřujeme v první řadě “dálkově”. Dále je možné a je doporučeno ověření osobní. Osobní ověření je vhodné zejména pro seznámení s kvalitou výrobků dodavatele (obzvláště u složitějších výrobků). Je možné také provést zakázkový audit u dodavatele a jeho výrobků.

 3. Dohledání spolehlivých dodavatelů
  Jedná se o přípravu již plně reálných nabídek od prověřených dodavatelů vč. plánu celého dovozu a přesných kalkulací (podobné bodu 2). Pracujeme zde s mnoho nezávaznými nabídkami, které prověřujeme a třídíme, dokud nám nezůstanou pouze ty vhodné.
  Vhodné dodavatele můžeme dále podrobit osobním prověrkám a auditům.