Dovoz a výroba

Již několik let se zabýváme zprostředkováním výroby a dovozu mezi jihových. Asií - převážně Čínou a klienty v EU. Díky naším dlouholetým kontaktům a zkušenostem nabízíme spolupráci s prověřenými dodavateli.

Naše běžné služby:

 • Spočítáme předem veškeré náklady spojené s dovozem
 • Pomůžeme najít vhodného dodavatele
 • Vyjednáme cenu, množství odběru, dobu dodání a platební podmínky
 • Zajistíme výrobu
 • Postaráme se, aby byla dodržena kvalita výroby
 • Poradíme, popř. zařídíme certifikaci (CE apod.)
 • Zajistíme přepravu dle Vašich požadavků (včetně pojištění)
 • Asistence s proclením
 • Asistence s dokumentací pro prodej v EU

Služby můžeme nabídnout kompletně - od vyhledání dodavatele až po finální uvedení na trh, kombinovaně (např. bez osobních kontrol, které nejsou vždy nutné) i individuálně. Výběr je vždy na Vás. O případných rizicích vždy informujeme předem ve formě doporučení do dalších kroků.

Většinou doporučujeme následující asistenci jakožto první kroky:

 1. Dohledání nezávazných nabídek
  Oslovíme několik potencionálních dodavatelů a získáme nezávazné nabídky s odhadovanými kalkulacemi celého dovozu vč. přepravy, proclení apod.

 2. Ověření vybraného dodavatele
  Ověřování dodavatelů, které si klient sám vyhledá a rád by s dodavatelem uzavřel spolupráci. Dodavatele prověříme z hlediska bezpečnosti, kvality a vyhodnotíme spolupráci v průběhu celého dovozu. Vyhodnocení je pak vhodné i pro samotný dovoz.
  Dodavatele ověřujeme v první řadě “dálkově”. Dále je možné a je doporučeno ověření osobní. Osobní ověření je vhodné zejména pro seznámení s kvalitou výrobků dodavatele (obzvláště u složitějších výrobků). Je možné také provést zakázkový audit u dodavatele a jeho výrobků.

 3. Dohledání spolehlivých dodavatelů
  Jedná se o přípravu již plně reálných nabídek od prověřených dodavatelů vč. plánu celého dovozu a přesných kalkulací (podobné bodu 2). Pracujeme zde s mnoho nezávaznými nabídkami, které prověřujeme a třídíme, dokud nám nezůstanou pouze ty vhodné.
  Vhodné dodavatele můžeme dále podrobit osobním prověrkám a auditům. 

Dále můžeme asistovat i se samostatným dovozem. Nicméně příprava a ověření dodavatele viz bod 2 a 3 je vždy třeba připravit nejdříve. Bez toho nejsme schopni zaručit bezproblémový dovoz a spočítat přesné náklady na dovoz. Výjimkou jsou pouze dovozy od námi již známých dodavatelů. Naše portfolio těchto zboží od těchto dodavatelů.

Výše nákladů na dovoz bývá většinou ovlivněna množstvím dovozu, případnou osobní asistencí v Číně, nebo asistencí agenta. Větší procento provize je zejména u dovozů, u kterých je třeba řešit složitější certifikace pro uvedení na trh např. i s návody  (elektronika).


Každý dovoz by měl nejdříve začínat poptávkou adresovanou potencionálnímu dodavateli. Již v této fázi se poptávka asijského dodavatele velmi liší od poptávání dodavatelů v Evropě. Prvotní nabídky od např. čínského dodavatele většinou nepředstavují nabídku reálnou. Může se jednat i o podvodné společnosti. Celý dovoz je složen z mnoha dalších výdajů, než které představuje prvotní nabídka. Je tedy důležité hledat dodavatele nejen podle ceny, ale převážně dle jeho kvality a spolehlivosti. 

Samotná cena poptávky je pak většinou dále k vyjednání. Každá vážná poptávka tak vyžaduje značnou míru individuálního přístupu. Nabídky od spolehlivého dodavatele pak mohou představovat stejně výhodné ceny jako prvotní nabídky od nespolehlivých nabízejících. 

Z tohoto důvodu představuje dovoz od výrobců a spolehlivých velkoobchodníků v první řadě nezanedbatelné fixní časové a finanční investice (např. vyjednávání, ověření, příprava proclení,  vyhledání ideální možnosti přepravy a v neposlední řadě osobní návštěva dodavatele apod.). Tyto fixní výdaje však později znamenají výrazné snížení variabilních nákladů (za jeden kus) a celkovou úsporu při dovozu.

Obecně lze tvrdit, že čím vyšší fixní investice, tím lze docílit lepších výsledků při hledání dodavatele a navazování spolupráce, a to ať již se jedná o kvalitu či cenu výrobků. Např. při důkladnějším průzkumu nabídek dodavatelů a větším prostorem pro vyjednání ideálních podmínek jsou výsledky mnohem lepší než při rychlém průzkumu bez prostoru pro jednání. V postupném procesu vždy zvažujeme a vydáváme doporučení pro další kroky.

Prosím berte v úvahu, že vyjma zboží od námi známých dodavatelů, se kterými pracujeme opakovaně několik let (portfolio zde), nejsme dovozci ani zástupci výrobců a jiných dodavatelů. Můžeme tak podávat cenové nabídky pouze po důkladném průzkumu trhu, kde je spolupráce klientů velice vítána. Snažíme se tak najít ideální nabídku pro Vás.


Dovoz značkového zboží

Dovoz od značkových výrobců, kteří většinou mají svůj oficiální zástup i v EU, není z Číny možný výhodněji. V případě, že výhodnější obchod potencionální dodavatel nabízí (většinou až výrazně výhodněji), jedná se velmi pravděpodobně o podvod.

Tyto velké společnosti si svoji cenovou politiku pečlivě kontrolují a jejich ceny jsou přibližně stejné globálně (včetně započtení cla apod.). Ačkoliv se většina jejich výrobků nebo součástek může vyrábět v Číně, jsou prodávány i tam s nemalou přirážkou. Pokud některý dodavatel nabízí zboží skutečné pravé a pod cenou, nejedná se o oficiální distribuci a výrobce se může domáhat způsobené škody.

Před každým dovozem ověřujeme, zda se nejedná o tuto skutečnost.